Garść informacji o znakach BHP

Zobacz, gdzie nabyć znaki BHP

W naszym kraju obowiązują wyjątkowo dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Aktualnie kodeks BHP nakłada konieczność właściwego oznaczania budynków. Tym samym troska o właściwy montaż znaków BHP jest aktualnie niezwykle ważna. W jakich sytuacjach stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – w jakich miejscach można je wypatrzeć?

Na ten moment znaki BHP umieszcza się na przeróżnych budynkach. Chodzi na przykład o hale produkcyjne, kompleksy biurowe, jak a także przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy , które dotyczą postępowania w momencie pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHP, które mają ogromne znaczenie, zalicza się też instrukcje , które mówią o metodach postępowania z odpadami medycznymi, które wiesza się w szpitalach. Jednym z naprawdę często stosowanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma poprawne opisanie trasy do ewakuacji. To ona jest stosowana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na przeróżnych maszynach, które awaria wykluczyła z użytkowania – odnosi się to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie użytkowane są także w przemyśle. Wykorzystuje sięwówczas najczęściej znaki ostrzegawcze , ale też znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze wytwarzane z materiału trwałego, który bardzo dobrze znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. Najczęściej jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być wykorzystywane nie tylko wewnątrz budynków, ale też na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie tracą one swojego doskonałego wyglądu i – co niezwykle ważne – można będzie odczytać ich treść. W wielu przypadkach powlekane są również warstwą fluorescencyjną, za sprawą której są one widoczne nawet kiedy jest ciemno. Zamontowanie znaków BHP jest nieskomplikowane i nie sprawia niewielkich choćby problemów. Doskonale poradzi sobie z tym każdy.

Lokalizacja:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]