Kursy pierwszej pomocy

W Polsce każdego roku traci życie parę tysięcy ludzi wyłącznie dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka. Odpowiedzią na takie zatrważające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Jaką drogą odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy omawiane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku zasłabnięć czy zawału mięśnia sercowego.