Jak przebiegają szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest znacznie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego potencjalny administrator musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla kadry kierowniczej

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W czasie kursu uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i szablonów dokumentów.