Kontener na odpady specjalne – rodzaje i konstrukcja

Chcesz zamówić kontenery stalowe? Wejdź na ekombud.pl/kontenery-specjalne/

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia muszą charakteryzować się ogromną trwałością, a także spełniać wyśrubowane parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele kontenerów? Z jakiego powodu należy wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady specjalne

Pośród dostępnych na rynku pojemników specjalnego przeznaczenia wyróżniamy kontenery na odpady odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, płynne, niebezpieczne oraz sypkie. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Pojemniki tego typu są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są zabezpieczone pokrywą z uszczelnieniem, dzięki czemu przewożone odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad pokrywą, uniemożliwiającą rozbryzgiwanie się płynów podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą też plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z rozsuwanymi ścianami oraz podłogą posiadającą uchwyty do zabezpieczenia ładunku.

Kontenery na odpady budowlane i sypkie

Oddzielną grupę kontenerów stanowią modele na odpady ziarniste, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe oraz wyposażone w przenośnik ślimakowy. Pojemniki na materiały ziarniste mogą też posiadać klapę z uszczelką. Do grupy modeli specjalnego przeznaczenia należą także kontenery otwarte używane do przewozu i magazynowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]