Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Dowiedz się, gdzie nabyć kontenery na odpady, wejdź na http://bit.ly/2HaSnUE

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z składowaniem oraz transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia i transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich firm?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]