Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Tutaj odnajdziesz szczegółowe wiadomości dotyczące not księgowych na 40 euro.

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo prędzej lub później napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych czy wystawiać bezzwłocznie?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, notę księgową można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu opłaty może być kwestią prostego niedopatrzenia albo chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]