Faktura ustrukturyzowana – koniec z błędnym odczytywaniem danych

Wejdź na https://flobo.io/aktualnosci/co-to-jest-faktura-ustrukturyzowana-i-krajowy-system-e-faktur/, aby odnaleźć informacje dotyczące faktur ustrukturyzowanych.

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., jednak ostatecznie osobom prowadzącym działalność na skorzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać trochę dłużej. Projekt wystartował z początkiem 2022 r. Po 12 miesiącach okresu przejściowego, w którym stosowanie KSeF jest nieobowiązkowe, zaczynając od roku 2023 będzie to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla przedsiębiorców zwolnionych z tego podatku.

Faktury ustrukturyzowane – ułatwienie dla dla działów księgowości

Faktura ustrukturyzowana to po prostu dokument elektroniczny, który posiada precyzyjnie określoną strukturę danych zakodowanych z użyciem języka znaczników XML. Takie kodowanie właściwie niewiele powie osobie, która nie umie go odczytać, jednakże dla dostosowanej aplikacji do wystawiania oraz rozliczania faktur dokument tego rodzaju będzie w pełni klarowny. Fakt, że faktury otrzymują jednakowy format prowadzi do tego, że niezależnie od tego który program do księgowości wykorzystują kontrahenci transakcji, dane będące elementami faktury ustrukturyzowanej będą rozszyfrowane w ten sam sposób. Jest to znamienny postęp zwłaszcza dla biur rachunkowych, które do tej pory notorycznie spotykały się z przypadkami błędnego odczytywania przez oprogramowanie księgowe informacji z faktur podsyłanych przez klientów w postaci fotografii faktury papierowej bądź pliku PDF. Faktury ustrukturyzowane całkowicie wykluczają ewentualność pomyłki przy wprowadzaniu danych z faktury przez człowieka, a także niepoprawnego ich rozszyfrowania przez oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków.

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur zwalnia z wymogu wysyłania pliku JPK_FA

Wszyscy właściciele firm z początkiem stycznia 2021 r. mogą odebrać lub wystawić fakturę ustrukturyzowaną dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur uruchomionemu przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy zyskują m.in. poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, ponieważ mają pewność, iż faktury się nigdzie nie zapodzieją (system zachowuje informacje o nich przez 10 lat), wcześniej dostaną zwrot VAT oraz są zwolnieni z obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur. Natomiast Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które pozwala na bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, czyli lepiej przeciwdziała patologiom w obszarze podatku akcyzowego, od towarów i usług oraz dochodowego. Watro wspomnieć, że nieodzowność stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie przekreśla możliwości korzystania z zewnętrznego oprogramowania księgowego, jednakże trzeba dokonać jego integracji z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]