Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Potrzebujesz więcej informacji o metodzie kasowej? Zajrzyj na flobo.io

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy co rusz spotykają się z sytuacją, gdy muszą wiele razy dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeśli takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na określony przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość rodzimych przedsiębiorców, jednakże powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego kontrolowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]