Niegdyś syndyk, dziś doradca restrukturyzacyjny – jak może Ci pomóc?

Nie wszystkie firmy funkcjonują z sukcesem na rynku. Częstokroć w wyniku niefrasobliwego zarządzania, niekorzystnych umów czy po prostu zaskakujących okoliczności, dług firmy zaczyna zwiększać się tak szybko, że pojawia się widmo niewypłacalności w stosunku do kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich sytuacjach warto szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – tylko z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

Na początku 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy artykułów tej ustawy dotychczasowa licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają warunki wyliczone w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, wykształcenie magisterskie, nieskazitelna opinia, pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie polskiego obywatelstwa i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań testowych z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii oraz prawa, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak może pomóc spółce doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją szersze uprawnienia od tych, które mieli wcześniej syndycy. Syndyk działał wyłącznie na zlecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może wspierać przedsiębiorcę na długo przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez przeprowadzenie analizy kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i znalezienie najlepszego dla danego przypadku planu działania czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może także być reprezentantem dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Restrukturyzacja w szeregu przypadków bywa nieprzyjemnym i wielowątkowym procesem, wobec tego kluczowe jest, by doradca restrukturyzacyjny potrafił w jasny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego położenie. Preferowaną cechą doradcy będzie także znakomita znajomość branży, w której działa restrukturyzowana spółka, bo upraszcza to sformowanie planu restrukturyzacji oraz znalezienie i przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.