Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Więcej na temat windykacji faktur na https://bit.ly/34eI4gi.

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Systematyczne przypominanie o wymogu przelania opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to większości ludzi źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się względem dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta strategia windykacji będzie nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i każdego miesiąca wystawia taką samą ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w określonym czasie niewątpliwie rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może ustawić własne scenariusze działań wszczynanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, wyznaczając m.in. odstęp czasu między wiadomościami upominającymi. Informacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeśli wypunktowane powyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje również ogromną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]