Czujesz, że nie rozwijasz się zawodowo? Poszukaj wsparcia u coacha

coach kraków, coach kariery

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu jest bardzo konkurencyjny i wymusza ciągłe dopasowywanie się do jego teraźniejszych warunków. Skutkiem tego tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się praktyką jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Doradca zawodowy – pomoc dla menedżerów oraz właścicieli firm

Doświadczony coach psycholog służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, otwiera ją na kolejne wyzwania zawodowe oraz potencjalne zmiany. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale również otwiera nowe perspektywy kariery. Coach koncentruje się na zamiarach oraz ambicjach klienta, zatem sesje z nim zawsze są spersonalizowane, zorientowane na zrealizowanie ustalonych zadań. Kto często korzysta z sesji coachingowych? To najczęściej dyrektorzy oraz prezesi firm, którzy chcą poszerzyć własne umiejętności w obszarze nadzoru i planowania pracy.

Współpraca z coachem biznesu – pierwsze spotkanie i poznanie celów klienta

Fundamentem dającej pożądane efekty pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. Z tej przyczyny pierwsze spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym ustaleniu ambicji oraz oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najważniejszych zwycięstw i porażek zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy coaching oraz wstępnie uzgodnić częstotliwość i ilość sesji potrzebnych do uzyskania zaplanowanych rezultatów. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z coachem twarzą w twarz – można nawiązać kontakt przez komunikator lub telefon. Po przeprowadzeniu określonej liczby sesji coach opracowuje podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte oraz gdzie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]