Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Dowiedz się wszystkiego o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze sporządzają setki uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w sieci nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nic nie zastąpi usług wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest często obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak orientacyjnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Czynniki determinujące ostateczny koszt przekładu

Ostateczny koszt tłumaczenia dokumentu kształtują przytoczone poniżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (niderlandzki, angielski) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście tematy. Przekład dokumentów handlowych, prac naukowych albo dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej branży, lecz także stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych błędów.

Przekład poświadczony a zwykły

Należy dodać, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy czy świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]