Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne również dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje podane przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – praca tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba posiadać odpowiednią licencję przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji oraz obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej. Wymogiem jest również niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywów?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi kiedy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.