Niezastąpione rozwiązania logisyczne – regały przesuwane

Mnóstwo składów ma powierzchnię zbyt małą do tego, by zmieściły się w nich wszelkie magazynowane przez firmę produkty. Problem ten okazuje się szczególnie uciążliwy w chłodniach oraz mroźniach, które trudno jest powiększyć, a każdy kolejny metr sześcienny powoduje podwyższenie kosztów ich eksploatacji. W typowych magazynach, jak i tam, gdzie niezbędne jest utrzymanie bardzo niskich temperatur, przydatne okażą się regały przesuwne. Na czym polega to rozwiązanie?

Regały mobilne – charakterystyka

Magazynowe regały mobilne różnią się od zwykłych tym, że instaluje się je na specjalnych szynach znajdujących na suficie oraz podłodze hali. Dzięki temu można zsuwać ze sobą kilka regałów i zmieniać ich lokalizację. W każdym momencie można również uzyskać dostęp do dowolnej palety znajdującej się na hali – wymaga to tylko przesunięcia przyległych regałów. Dzięki zastosowaniu tej technologii, pojemność magazynu może zostać podniesiona nawet o kilkadziesiąt procent jednocześnie zachowując koszty eksploatacji na dotychczasowym poziomie.

Kto powinien stosować regały jezdne?

Jak już wspomnieliśmy, regały przejezdne są polecane szczególnie do chłodni oraz mroźni. Będą też doskonałym rozwiązaniem w niewielkich magazynach, właściciele których z różnych względów nie mogą podjąć się ich rozbudowy. Regały jezdne nie wymagają zmian w strukturze hali. Dzięki temu ich instalacja jest możliwa zarówno w powstających właśnie obiektach, jak i w tych już funkcjonujących. Może więc okazać się świetnym sposobem na ich modernizację i tym samym na sprawniejsze zagospodarowanie ich powierzchni oraz optymalizację wydatków wynikających ze składowania towarów.