Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do normalnego pojemnika na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń są rozmaite – czasem odpady są po prostu za duże, czasem nie jest to zgodne z wprowadzonymi w naszym kraju aktami prawnymi. Co zrobić z takimi problematycznymi odpadami? Powinniśmy przewieźć je do okolicznego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. W każdej gminie musi działać co najmniej jeden PSZOK, chociaż w dużych miastach możemy niekiedy wybrać spośród kilku punktów. To jednak rozwiązanie wygodne jest tylko dla osób, które posiadają własny samochód oraz znaczną ilość wolnego czasu. Pozostali najlepiej uczynią, stawiając na wypożyczenie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i renowacje – dlaczego warto zamówić kontener na odpady?

Nietypowe odpady generowane są podczas przeróżnego typu prac. Zazwyczaj są to przebudowa domu i – idzie przede wszystkim o spore ilości gruzu, jak również opakowań po materiałach budowlanych. Dzierżawa kontenera będzie również świetnym rozwiązaniem, jeśli chcemy sprzątać strych – w takim przypadku zgromadzimy w nim wszelkie nieprzydatne od wielu lat niemodne meble, sprzęty i zepsute urządzenia. Opróżnianie strychów czy roboty budowlane staną się znacznie mniej uciążliwe, jeżeli z okna pomieszczania do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez potrzeby męczącego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Na czym polega usługa sprzątania strychów oraz wywozu odpadów?

Wywóz różnorodnych śmieci, ale również sprzątanie strychów i piwnic, to usługi oferowane między innymi przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o pożądanej kubaturze, który ten przez okres wskazany w umowie wypełnia odpadami budowlanymi albo zniszczonymi sprzętami. Pojemnik jest w następnej kolejności wywożony z miejsca prac, a zgromadzone odpady przekazywane są do punktu, w którym będą zutylizowane zgodnie z prawem.