Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Zajrzyj tu, jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości w temacie rozwoju kompetencji pracowników

Coraz więcej pracodawców rozumie, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy posiadający duży arsenał umiejętności miękkich to wszak kluczowy filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij skryty potencjał swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich osobistych predyspozycji oraz kwalifikacji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na najtrudniejsze wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez doświadczonego doradcę zawodowego można odkryć, kto z zatrudnionych wykazuje umiejętności przywódcze i będzie rzetelnym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane na różnorodne sposoby – m.in. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie spotkań z zatrudnionymi wykorzystywane są uznane techniki szkoleniowe, jak np. symulacje, analiza danego przypadku (case studies), zadania w grupach czy wywiady. Przy ich użyciu można ujawnić prawdziwy potencjał zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z załogą w postaci coachingu.

Na czym polegają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Dobrze przygotowany audyt jest podzielony na parę części. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. W następnej kolejności audytor dobiera techniki, które będą użyte w trakcie sesji. Trzecim etapem jest zakomunikowanie intencji sesji, a także tego, co chce się podczas niej osiągnąć. Równie ważne jest też miejsce, w którym zostaną wykonane audyty zatrudnionych – powinno one gwarantować komfort, który wspomoże osiągnięcie celów sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Sesja trwa co najmniej cztery godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje indywidualny, wyczerpujący protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony oraz przekazane są zalecenia, jak powinien być prowadzony następny etap rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]